دفتر مدیریت کلاس ابتدایی راهنمای تکمیل

    6,500 تومان

    محصول فوق دفتری برای معلمان محترم ابتدایی است. این محصول دفتری جهت ثبت جلسات کلاس ، حضور و غیاب دانش آموزان است.

    همچنین می‌توانید گزارشی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دیگر مسائل مربوط به کلاس درس، اولیا و دانش آموزان را به ثبت برسانید.